Aangepast rijden

Peter en Caroline staan niet stil. Zij willen de paardensport en paardenplezier toegankelijk maken voor nog meer mensen. Caroline heeft gedurende een half jaar de cursus  Aangepast paardrijden  in Achterveld (bij Barneveld) gevolgd. De cursus wordt alleen gegeven aan mensen die al instructeur zijn. Caroline was de enige Limburgse deelneemster. Ze kan nu lesgeven aan zowel kinderen als volwassenen met bijvoorbeeld AD(H)D, autisme, een verstandelijke beperking, downsyndroom of een spierziekte. Voor personen die doof of blind zijn, heeft ze aparte lesmethoden. Door deze manier van lesgeven is het voor iedere ruiter, met of zonder beperking, mogelijk om op z'n eigen niveau en in zijn eigen tempo mee te doen en plezier te beleven aan het paardrijden. Het belangrijkste is dat mensen plezier hebben en met een lach op hun gezicht weer naar huis gaan.

Mensen met een beperking kunnen bijvoorbeeld uiteindelijk de overstap maken naar een grotere groep of reguliere les. Angstige of zeer gesloten kinderen kunnen middels therapie groeien naar contact en uiteindelijk een plek krijgen in een veilige ruiter- of voltige-groep. Kinderen die door persoonlijke problematiek buiten de boot dreigen te vallen in de reguliere les, kunnen op een andere manier blijven genieten van het werken met paarden. Uiteindelijk is het de bedoeling het plezier van en met paarden toegankelijk te maken voor iedereen in de regio. Wij willen meedenken, maatwerk leveren en blijven ontwikkelen.

 

Caroline aan het werk